משחק םיבמוזה תא דורשל באינטרנט

                                  Surviving the Zombies קחשמ

םיבמוזה תא דורשל (Surviving the Zombies):

.םיבמוזב תסלכואמה הרייעב םכמצע תא אוצמל ולכות .הב ררוגתהל וראשנו תודדוב םירעב ובשוה םקלח ,םיבמוזה לכ ודמשוה אל .יפיצפס אלא ,ליגר חומל אלו ןוזמל םיקוקז םה ,םיתמה וליפא לבא .םילפונ תוחומ ףוסאל רוביג םע גוזל ורזעתו ,םיסוטממ םיטמשנ םילכוא .םירזגל תויומדה תא עורקל םילוכיו םיצצופתמ םה ,םיליט ליטהלמ ענמיה .םיבמוזה תודרשיה תודוקנב תודוקנ לבקלו םישורדה םיצפחה תא קר סופתל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות