משחק מיזוג קרב באינטרנט

                                  Naval Battle קחשמ

מיזוג קרב (Naval Battle):

.המחלמ תניפס לש ןטפק ומכ שיגרמ .תוצצפהו ביוא יסוטמ לע סט התא .ןגהלו יריה תבש .תויהל םילוכי םיליטו םיסוטמ רתויש המכ דימשהל ךירצ התא ,רצק ןמז .תופסונ תודוקנ לבקמ התא בוביס לכ רובע

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות