משחק םיסוטמ לש ףפועמ רוטלומיס באינטרנט

                                  Aircraft Flying Simulator קחשמ

םיסוטמ לש ףפועמ רוטלומיס (Aircraft Flying Simulator):

.תימואלניבה הפועתה תרבחל םוט ףרטצה ,הסיטל הימדקאב וידומיל תא םיי .םלועב תומיוסמ תונידמל םיבר םיעסונ עיסהלו תוסיט רפסמ עצבל וילע ם .ותדובע תא םילשהל ול רוזעת םיסוטמ לש ףפועמה רוטלומיס קחשמב התא .ןופיס לע םיעסונ תחנהלו לולסמל ותוא תחקל ךרטצת ,סוטמ אתל תולעל , .םיוסמ לולסמ לע ובכשתו ריוואל סוטמה תא ולעת ,לולסמה ךרואל ורזפתה .םיקוקז םתא וילא הפועתה הדשב ותחנתו תמיוסמ ךרדב ופועת ,תדחוימ הפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות