משחק םיימש ברק באינטרנט

                                  Sky Combat קחשמ

םיימש ברק (Sky Combat):

."םיימש ברק" יאבצה סיסבה תא דימשהלו ביואה חטשל רודחל תודוקפ לביק .תוריהמ הגרדהב טאתו ,םיוסמ לולסמ לע ףועת םיימשב ךלש סוטמה תאלעה .ביוא יסוטמ טרייל סט התא .םלוכ תא ליפהלו סוטמב ונקתוהש םיחתותה ילכמ שאב חותפל ךרטצת ,םהיל .ךילע וריי םג םה .ביואה תזגפהמ םכלש סוטמה תא איצוהלו ריוואב םינוש םינורמת ןמזה לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות