שפּיל Free קיק. עיטידע - ּפַאק טלעוו אָנליין

                                   Free Kick. WK-editie ליּפש

Free קיק. עיטידע - ּפַאק טלעוו (Free Kick. WK-editie ):

.ןרעיוט יד ןיא ףָארטש ַא ןבשזעכ !ריא וצ טמיטשאב ןעוועג זיא קירב רעטָאּפ א

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס