שפּיל אַגענט פּלאַטפאָרמער אָנליין

                                   Agent Platformer ליּפש

אַגענט פּלאַטפאָרמער (Agent Platformer):

.רעווש זיא טירטוצ סָאוו וצ טַייז שרעדנַא רָאג ַא ןיא ןגיל ילַאווַאשזוי זיא ריט יד ןוא .גרַאוונערב גונעג ןבָאה ריא זַא יוזַא רעבָא ,ילפ יד ןיא תועינמ ןרָאפ רעדָא ףיורַא ןעיל

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס