שפּיל אַמייזינג שעריף אָנליין

                                   Amazing Sheriff ליּפש

אַמייזינג שעריף (Amazing Sheriff):

.רעדנעפפָא ןייק ןטלַאהרַאפ טעוו ןוא ,רעכערברַאפ ןייק טימ עּפָאק רע ,לסקַא יד ףיוא שינ .זַיירק גנינניּפס שינייכש יד ףיוא טַייצ רעקיבלעז רעד ַייב גניטטיה ,ןעק יוזַא ןָאט וצ .עסנערעפרעטני דניירט לסיב ַא ןיא טוה ןַייז עטיב וצ טינ טיהעגּפָא רָאג ןייז וצ ןֿפרַאד !טוַאקול יד ףיוא ןייז .ליּפש יד האנה

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס