שפּיל אַמיגאָ פּאַנטשאָ אָנליין

                                   Amigo Pancho ליּפש

אַמיגאָ פּאַנטשאָ (Amigo Pancho ):

.ףליה ןייד ןֿפרַאד רעבָא ,ּפַארט ןייטש יד ןופ ןעילפ וצ סנַאש ַא טאה דלעה רעד ןעמעוו ט .רענעגנַאפעג דרַאבמַאב ךיוא ןענעק סָאוו ,סוטקַאק קיכעטש יד ןופ ייז ןעמענוצ ,סללַאב י

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס