שפּיל ענערגעטיק באַללס אָנליין

                                   Bouncing Balls ליּפש

ענערגעטיק באַללס (Bouncing Balls):

!זַיירּפ ןייק ןיא ןבעל נבַיילב לָאז סָאוו ,סקיב ןייד וצ רעטנעענ ןעמוק זַייווכעלסיב ן !סללַאב יד ןופ ֿבור ןרעטשעצ טלָאוו זַא ייז ןפרַאוו וצ רעטסעב ווו ןסילשַאב דניוושעג ו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס