Teenage Mutant Ninja Turtles קחשמ

Teenage Mutant Ninja Turtles קחשמ

Mutant להיות רע, אבל כדי להפוך ללוחם, לא אכפת לי אחד. אנחנו מוכנים לארגן את זה, ואתה אפילו לא צריך להקריב את הבריאות יקרה. פשוט לפתוח משחק מקוון חינם בגיל התבגרות צבי הנינג'ה Mutant לשחק כאחד מהצבים. דמיון חיצוני לא הופך אותם אותו הדבר, כי לכל אחד יש טעם משלהם ואופי. איתם תוכל ללמוד כיצד לנווט במבוך של מרתפים, נשק לשלוט סמוראי, להילחם אויבים אימתניים ואפילו לבשל פיצה טעימה, מוצרים חתוכים מראש הם רק באוויר, ואוחז חרב הלחימה.

הטוב ביותר Teenage Mutant Ninja Turtles קחשמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות