משחק צבי הנינג מדבר קטלני באינטרנט

                                  Ninja Turtle Death Desert קחשמ

צבי הנינג מדבר קטלני (Ninja Turtle Death Desert):

.טהולה רבדמב לע םיינוציק םיצורמב קלח תחקל םיבהואש הלאה ה'רבחל רדהנ קחשמ .םהירבח םע ןכדעתהלו םירבדמה םידדונ תולוח לע ה'גנינה יפקוע בצ יאוות רוזעל איה ך .שיבכה תא רובשל אל ידכ לזרבה סוס לש ןוזיאה לע רומשל הנופו ספטמה לע עצבל ךירצ ה .הדועיי תא אלמל ידכ גנינה יבצ תרזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות