משחק קינ תוכלממ באינטרנט

                                  Nick Kingdoms קחשמ

קינ תוכלממ (Nick Kingdoms):

.טרופסה תוריזב קר ורחתה ,טרופס לש ןווגמ ונגרא ,דחי וליב םה .תודרפנ תוצרא ששל קלוח קחשמה בחרמו םהיניב ץר רוחש לותח קינ תוכלממב לבא .גיירק ו י' גנס ,תויפ סקניוו ,סר 'גנייר רוואפ ,ה' גנינ םיבצ ,גופס בוב :םהלש תו .םמצע לע ןגהל םיכלוה םהו דרפנב םימייק םה וישכע .הזה ךילהתב קלח תחקל אלא הרירב ךל ןיא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות