משחק באגי הקרב באינטרנט

                                  Battle Buggy קחשמ

באגי הקרב (Battle Buggy):

!תיתימא תצלפמ איה רשא ,םכלש תינוכמה תא סורהל ונתת לא !םיבר םיביוא דגנ קבאמב ילסרבינוא ילכ תויהל ךפוה אוה ,דבכ ןוירשו קשנ םייולת

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות