משחק נהג אוטובוס בית הספר באינטרנט

                                  School Bus Driver קחשמ

נהג אוטובוס בית הספר (School Bus Driver):


מרגיש את עצמך כנהג אוטובוס בית ספר שאתה רוצה להחנות לתלמידי פנימייה. תעשה את זה לא כל כך קל, כי אתה צריך לעבור על כל הכללים של צמתים ולהידחק בין מכוניות חונות בצד הכביש. שליטה עם מקשי חצים.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע