Find the hidden numbers in the image קחשמ

מצא את המספרים המוסתרים בתמונה (Find the hidden numbers in the image):

אם אתה אוהב את המשימות מאתגרות ולקבל הנאה מפתרונות שלהם, המשחק שלנו הוא נכון עבורך. לפתוח אותו, אתה תראה תמונה של הגיבור האמריקאי המפורסם, שהם חוץ ממנו והדמויות נסתרות. חפש את כולם כדי לנצח. כדי לעשות זאת, זה יהיה מספיק רק כדי לשקול בזהירות רבה את התמונה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות