משחק פלטפורמת Minecraft באינטרנט

                                  Minecraft Platform קחשמ

פלטפורמת Minecraft (Minecraft Platform):


הדמות שלך - יצור קטן וירוק, שחי במחתרת בצינורות ירוקים. כאשר מחפשים מינרלים, חתיכת הצינור ולנתק את הכורה שלנו נפלה מהצינורות לתוך המכרה. לעזור לו למצוא את הקצה השני של הצינור שוב כדי להרגיש בבית, בטוח. השתמש במקשי החצים כדי לעבור.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע