Spongebob Super Adventure 2 קחשמ

בובספוג סופר הרפתקאות 2 (Spongebob Super Adventure 2):

בובספוג מעז לנסוע בחיפוש אחר זהב המבורגרים שהיו פזורים על הקרקעית. הגיבור יצטרך לקפוץ מעל מכשולים ולהילחם גבינה עם חלזונות זדוניים,שלא יחמיצו את הרגע כדי להרוס את בוב ספוג . השתמש במקשי חצים כדי לעזורלגיבור לעבור לאורך חלקו התחתון .

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות