Airborne wars  2 קחשמ

מוטסות מלחמות 2 (Airborne wars 2):

אסטרטגיה פשוטה של סגנון צבאי , שבו אתה צריך שתהיה ליצריפים , שבו בעצם אתה מצייר החיילים החדשים שלו , ולכן לא בכל נסיבות שלא נותן להם לאויב. רק יסתכל מקרובבמפה יכולה להיות נקודות ניטראליים שיכול לחזק את היתרון שלך , אבל יש עניין של מיומנות ואוריינות שימוש בציוד צבאי.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות