משחק כוורת גיבור באינטרנט

                                  Hive Hero קחשמ

כוורת גיבור (Hive Hero):

.שמשה תחת םוקמ לע יתימא קבאמ ןשי וב קתרמה םלועל וחקיי םינקחש ,ןרקסמ הרוי תרווכ .ךילא בורק ואובי םיביואה לכ תא תורילו ,הרובד טולשל ךירצ התא ןאכ .לנסרא תא רפשל ךל םירשפאמה הכרד םינוש םיסונוב לע ףוסא .ילאמשה רבכעה רותפכ לע הציחלו ןמסה תעונת םע ןווכמו תוריל ,A, S, D, W ישקמ םע ה
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות