משחק Rush לרוק באינטרנט

                                  Curl Rush קחשמ

Rush לרוק (Curl Rush):

.הז דיילג םירוזפ םיבכוכ םע םירודכ ףוסאלו הקורי רעי תחרק לע ךלוה ידמל ירותסמ שב .הובג רבד לכ לע ץופקל ךירצ התא ,רתויב תוהובגה םיציבה לא עיגהל ידכ .רשפאה לככ םויסה וקל עיגהל םיבר םירודכ ומכ ףוסיא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות