Red Baron 1918 קחשמ

הברון האדום 1918 (Red Baron 1918):

להגן על הבסיס שלך מפני אויב, שגם מטוסי סופר זבוב. הם יפציצו אותך, וכולה שלך, אותה ההודעה. עבור למעלה לשמים, ולא נותנים את הפולשים לקבוע כללים משלהם. לירות בם, ועד מהרה הם מאבדים שליטה ונופלים לאדמה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות