משחק עגושמ שירכ באינטרנט

                                  Mad Shark קחשמ

עגושמ שירכ (Mad Shark):

.םוט םשב שירכ יח םיב קוחר .םשמ םיבר םירטמוליק םיררוגתמה ולש םיקוחר החפשמ יבורק רקבל טילחה .ףרוטמ שירכ קחשמב הז רוזאמ תאצלו דורשל ול רוזעל ךרטצת וישכעו המח .ללחב ומוקימ תא תונשלו תוריהמ םירהל ךלש שירכה תופכל ךרטצת הטילש .הלש שאה ךרד תוליבומה תוללוצ וא םילושכמ לקתנ היהי הלש ךרדב תובור .הלאה םינכוסמה םירבדה םע תושגנתה ענמי ךלש תומדה יכ ,תאז תושעל ךי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות