משחק קינאטיט לש שירכ תופקתה באינטרנט

                                  Titanic Shark Attacks קחשמ

קינאטיט לש שירכ תופקתה (Titanic Shark Attacks):

.םישירכה תפקתהב םחליהל םכילע קינטיט םישירכ תופקתה קחשמב .ןפסה םקוממ הילע הדוספרה תא תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .םימה ינפ לע ףוצי אוה .ןפסה תא לוכאלו התוא ךופהל םיצורש ,הדוספרה ןוויכל םישירכ וחשי רב .תופידע תורטמ תוהזלו שרגמה תא בטיה ןוחבל םכילע היהי .רבכעה תרזעב םהילע ץחלת .ותוא ץצופי שירכב טיהל לכ .תודוקנ לבקת םתוא סורהל ךכבו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות