משחק לוחם 07 באינטרנט

                                  Fighter 07 Air Strike קחשמ

לוחם 07 (Fighter 07 Air Strike):

?סייט תויהל ותודליב םלח אל דלי הזיא .רשפאה לככ ביוא יסוטמ רתויש המכ דימשהל ותרטמש ינרדומ ברק סייט ומכ שיגרהל לוכי .ןמסה ישקמ תועצמאב עצבתמ סוטמה לע חוקיפ .חוורה שקמ שמתשהלמ תופירש Watch התרונש שא ךיילע אוה קנט תויהל םהמ דחא לכ ,עקרקה לע םירורמת רובע.

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות