משחק ןמרבה האופק הזלא באינטרנט

                                  Elsa Frozen Bartender קחשמ

ןמרבה האופק הזלא (Elsa Frozen Bartender):

.יטרפה רבב ןנערמו םיעט הקשמ לשבמו התוא עיתפהל הצורו הנא תבהוא הזלא תוחאו םיליי .רקייש ךותל םתוא ףיסוהלו ,לייטקוק ירמוח לש טס רוכזל ךירצ .החמש דואמ היהת הנא ,ררבתי םא .קובקבמ ךופשל חכוש התא םא םיזמר שמתשה .רבכעה םע ךשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות