משחק הרויה ףלצ באינטרנט

                                  Sniper Shooter קחשמ

הרויה ףלצ (Sniper Shooter ):

.בוט יכה השוע המ תושעל םיסנמ םלוכ .קיודמב תוריל תלוכיה תא עיגה הלצהה ידכו סנרפתהל ידכ הדובע שפחל ץלאנ אוה רשאכ ם Stikmen עצבל םיחילצמ קר ,ולגלגתהו תונמזהו חצורל ךפה. .תומישמה םע דדומתהל רוביגה תרזע .היוצרה הרטמה תא תורילו יטפוא הזחמ שפח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות