משחק לוב סעוכ םחליהל באינטרנט

                                  Angry Bull Fight קחשמ

לוב סעוכ םחליהל (Angry Bull Fight):

.םירווש תמחלמב ףתתשהל וררחתשה םירווש ,תחא הנטק תידרפס הרייעב .םביבס םירהממ םימעוז םירווש יכ ,םיקיר ריעה תובוחר וישכע .תויחה לכ תא הריי ריעה תובוחרב תכלל םידייצ לש הילוחב תויהל ךירצ .םייח ילעב שפחל ךרטצת ריעה תובוחרב דדונ .הקירז תוריל ןכומ רשאכו םיפלצ הבור םע םתוא ןווכל ךרטצת ,יוהיז םע .ותוא סורהלו רושה תא הכי רודכה ,קיודמ ףקיה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות