משחק תיאשמ רבדמב 10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10 Desert Truck קחשמ

תיאשמ רבדמב 10 ןב (Ben 10 Desert Truck):

.ץראה רודכב םיעגופ םיצורש םיערה תוצלפמ ירוחב םחליהל דליל רוזעל םה ,םירבח אלא , .רפוס לייח ךופהל תלוכיה תא םינתונ רשא ,םיט'גדאג רוביג ןווגמ קורזל םירז םירבח ת .םיריבע םיליבש קבא תופוס תארקל ,רבדמל םינקתה ףסוא תכלל ןבה וישכעו ,ץראה רודכ ל .םיצחה םע תדחוימ תיאשמ לע השקה ךרדב רבגתהל תומדה תרזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות