משחק יטיס םיקירטובור ץורמ באינטרנט

                                  Transformers City Race קחשמ

יטיס םיקירטובור ץורמ (Transformers City Race):

.ץראה רודכ ינפ לע םייחל לגתסהל םירושיכה תא םרובע טאל םיגירח גנירטסאמ םיקירטובו .םיעונפוא הצורמ ומצע תא תוסנל וטילחה םהו ,Autobots לש בלה תמושת תא ספת ,הנימאו .לופיל ולש לקשמה יוויש תא דבאל ונממ עונמל ידכ םיצחה ישקמ םע םיירברפ תועבגה תור

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות