משחק הדיח היסקלגה ירמוש באינטרנט

                                  Guardians of the Galaxy Puzzle קחשמ

הדיח היסקלגה ירמוש (Guardians of the Galaxy Puzzle):

.םהלש הנומתה םע לזאפה תא ףוסאל חילצמ התא םא ,שרגמה לע רדה אולמב םכינפל ועיפוי" .ךתטלחה םיכחמ םירחא םיוותו Groot ,דימשמה סקארד ,הרומאג ,סומלוק רטיפ .הזל הז רבחתהלו רתאב תונומת לש רבכעה ירבש םע רורג .תקבדומ תוירקמב םימיאתמ םיטנמלא .לזאפה תא ביכרהל ןמז לש םומינימ עיקשהל הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות