משחק ןיפס לזאפ 2 לפאלפ לש םשג באינטרנט

http://media-ak.y8.com/system/contents/61603/original/CloudyWithAChanceOfMeatballs2SpinPuzzle_y8.swf
                                  Cloudy with a chance of meatballs 2 spin puzzle קחשמ

ןיפס לזאפ 2 לפאלפ לש םשג (Cloudy with a chance of meatballs 2 spin puzzle ):

.תוינויגה דוע תועיפומ ןניא תונומתו רבע קזח ןופיט תרוטקירק םלועב .רכיה ילבל ונתשה תויומדה ,הרזומ הנומת ררבתה .הקזחה חורה לש ןוזיאה תא רפהל ובבותסה תועבורמ תוטלב .ךתוברעתה םיפצמ לכ .םישדח םירופיס םע ךתוא תוצרל ךישמהל תויומדה ,ןוכנה בצמב םתוא םישלו בבוסל ,םיעו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות