ןיילנָא סעמַאג טרָא

דער בעסטער ןיילנָא סעמַאג טרָא