תורענל לועפת יקחשמ

תורענל לועפת יקחשמ

רופא – מקצוע מכובד ומוערך. אלה אנשים עם כל מחלה, והרפואה מודרנית למדה לבצע ניסים. מנתחים לבצע פעולות על בסיס יומי. כדי ללמוד על עבודה זו, פותח במבצע משחק מקוון חינם, ואתה תהפוך לאחד הרופאים האמיצים. נסה להיות בכיוונים שונים. אנשים וחיות באו לקבל את העובדה שיש לך אותם נבדקו וטופלו.

הטוב ביותר תורענל לועפת יקחשמ