משחק מנתח חובב 2 באינטרנט

                                  Amateur Surgeon 2 קחשמ

מנתח חובב 2 (Amateur Surgeon 2):

.ךרדב ותוא שגפש ימ לכל עייסמ רשא ,םיחתנמה םינבבוחה לע קחשמה ךשמה .םייארקאה םילוחה תא אפרל ול רוזעל ךילע היהי .ךסמה לע תועיפומה תויחנהה יפל לעפו ,חקול תולועפהו םילכה תא רוחבל ידכ רבכעב שמת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות