משחק שמור את הארנב באינטרנט

                                  Save The Bunny קחשמ

שמור את הארנב (Save The Bunny):


אתה - מנתח. המשימה שלך - כדי להציל את חייו של ארנב.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע