משחק נארוטו: Fightclub האולטימטיבי באינטרנט

                                  Naruto: Ultimate Fightclub קחשמ

נארוטו: Fightclub האולטימטיבי (Naruto: Ultimate Fightclub):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע