משחק נארוטו משחק כדורסל באינטרנט

                                  Naruto playing basketball קחשמ

נארוטו משחק כדורסל (Naruto playing basketball):

.NBA -ב יעוצקמ ןקחש תויהל הצר אוה ,דואמ טושפ הז ,ןוצר שי וטוראנ .םכתרזעל vryatli ילב לבא ,םשגתהל דיתע וליפא לוכי הזה םולחה .הרטמה לא רודכה תא ליעפהל חכהו יוצרה לולסמה לא רבכעה ןמס םע תעבטה תא םירהל הני .המידק רודכה תא םיקרוז רשאכ ךלשמ ךישמתו"רהזיה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות