משחק הסרוב יסוס באינטרנט

                                  Exchange horses קחשמ

הסרוב יסוס (Exchange horses ):

.יתנגהה קחשמה ילכמ דחא אוה סוסה .הז תא הנשמ הניאו ,T תואה יפל תכלוה דימת איה ,עדוי אל התא םא .הלש תירקיעה םיידוחיי ךכבו ותוא ךפוהש הנוכתה יהוז .םיסוס לש תויומד 4 ,9 םיאת לש ףקיהב ,שרגמה לע עונל בייח התא וישכע .םירחאה ינשוםירוחש ,םינבל םה םהמ םיינש .סרתמ םידצ ינשמ םהש דע םהלש תכרעמה תא שדחמ ןגראל בייח התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות