משחק פארמר החדש באינטרנט

                                  New Farmer קחשמ

פארמר החדש (New Farmer):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע