משחק Farm Frenzy 3 - מדגסקר באינטרנט

                                  Farm Frenzy 3 קחשמ

Farm Frenzy 3 - מדגסקר (Farm Frenzy 3):

.ףסכ תצק ךל ןתינ ,ףסונב .אשד םע תונזומ תויהל םיכירצ םכלש דמחמה תויח ,לכה ירחא .ראבמ םימ םע םיקחשמ חטשמ קלח לכ polesh םא ,םוחתב לודגל לוכי התא הלש .ףסכה ותואלתונקל ךירצ התאוהז והז .ריצקלתוכחל םיכירצ וישכעו .םירצומלןסחמליסננו ותוא םירהל טושפ ,עיפומ אוהש עגרבו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות