Farm יקחשמ

Farm יקחשמ

מהעיר ההומה אנחנו הולכים לשחק חווה משחקים ברשת בחינם. כאן תוכל ללמוד כיצד לעבוד את האדמה, גידול בקר וגידולים. אבל זה רק חלק קטן מהתנאים שיש אחריו. אתה גם צריך לעסוק במסחר של הקציר והייצור של מוצרים גם למכור אותם בשוק. לפעמים בעלי החיים וציפורים שלך יתקפו טורפים, אבל הם יכולים להתגבר עליהם. אם יש לך זמן לקחת אותם לעיר, גם לעזור לי כמות טובה של כסף. לרשותכם לא תמיד פורה קרקע, ולפעמים צריך להשתלט על המדבר הקפוא.

הטוב ביותר Farm יקחשמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות