משחק בעל - חוה באינטרנט

                                  Farm Fun קחשמ

בעל - חוה (Farm Fun):


לאתגר את עצמך בתפקיד של איכר. בתחילת המשחק אתם מקבלים חלקת אדמה שבו תוכל להתחיל לזרוע חיטה ולהרוויח קצת כסף כדי לקנות גידולים אחרים, ובנייה של מבנים. להשתמש במשאבים שלך בחוכמה. ניהול עם העכבר.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע