Swords and Sandals 2  קחשמ

2 םילדנסותוברח (Swords and Sandals 2 ):

משחק קרב מימי הביניים מתאר במדויק מאוד בימי הביניים והמקובלים של הזמן. אתה מוצא את עצמך מתמודד עם בחירה: להילחם או למות. הדמות הראשית יכולה להחזיק מגוון של כלי נשק ולהשתמש בטקטיקות לחימה שונות ומיומנויות שתגברנה משמעותי את סיכויי ההישרדות שלך. תוכל לחוות את הריגוש האמיתי של המאבק ומרגיש את רוחו של העידן בקרב. מזל טוב, כדאי לך!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות