Whipsaw fighter קחשמ

לוחם Whipsaw (Whipsaw fighter):

שתיים מפלצת התכנסה בנתיב צר אחד וגם לא מוכן לוותר על זה. סדרת SMU של שביתות, מה שיכול להפיל את היריב למטה. אולי זה יהיה על ווי שמאל או ימין, להחיל מזנק קדימה. מה יהיה ההשפעה על התוצאה תוכל כדי לגלות מאוחר יותר, כאשר סדרה של מכות כדי להגיע ליריב שלך. אנו מאחלים לכם נצחון.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות