Operate now appendix surgery קחשמ

לפעול עכשיו ניתוח התוספתן (Operate now appendix surgery):

תפקידו של הרופא הוא אחד החשוב ביותר. כי כשאתה רופא, אתה תלוי בחייהם של אנשים. אנחנו רוצים לבדוק אם אתה ברוח זו, שבו אתה לא מאבד את ההכרה, ושאינך מכסה טטנוס. אחרי הכל, המקצוע הזה הוא חשוב מאוד, כי אתה לא להיבהל, כי כאשר אדם הוא לפחות קצת מבוהל, הוא עלול לאבד את חייו של המטופל. אנחנו באמת צריכים את העזרה שלך היום. שיהיה כיף.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות