Police Cars Hidden Letters קחשמ

מכתבים מוסתרים ניידות המשטרה (Police Cars Hidden Letters):

עם מכוניות המשטרה האלה אתה יכול לפענח כמה פשעים מסתוריים, משום שהמתנגדים הם לא השאירו הוכחה מוטל בספק. כדי למצוא את האשם. אתה צריך לעבוד קשה באיסוף ראיות bukovkoy ברגע שהם נמצאים, אתה יכול בבטחה ללכת למעצר.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות