משחק יוצק חבילת רמת פיש באינטרנט

                                  Pour The Fish Level Pack קחשמ

יוצק חבילת רמת פיש (Pour The Fish Level Pack):

היום יש לך ההזדמנות להיות מושיעם של היצורים החפים מהפשע. עזרת הדגים העניים בביוב אלים כדי למצוא טיפת הלחות. כדי לעשות זאת, הסמן מוחזק במקומו, מים עוברים קושי, כך שהיא נפלה ממש על היעד!