משחק םיגד גוזימ באינטרנט

                                  Merge Fish קחשמ

םיגד גוזימ (Merge Fish):

.םיגד לש םישדח םינימ איצוהל תוסנל ךילע היהי םיגד גוזימ קחשמב םינ .םיעובר םיאת קלוחמ ,שרגמה תא תוארל לוכי התא ךסמה לע התאש ינפל .םיגד ויהי וביבס .תורוצו םינוש םיעבצב ויהי םה .שרגמל ותוא ריבעהל ולכות םיגדה דחא תריחב .רבכע תציחלב םתוא רוחבלו ךל ונתינש םירוצי םתואמ םיינש דוע אוצמל .םיגד לש שדח גוס לבקלו םתוא גזמל לוכי התא ,שרגמה לע םהש עגרב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות