משחק הווקא רגתא באינטרנט

                                  Aqua Challenge קחשמ

הווקא רגתא (Aqua Challenge):

.םיגד לש םינוש םינימ ןווגמ יח םיב םימל תחתמ קומע .םירחא דוצל ןמזה לכו םיפרוט םקלח .םוט םינטקה םיגדה תא ריכמ רגתא הווקאה קחשמב התא .םוי לכב ותודרשיה לע תמחלנ ךלש תומדה .הזב ול רוזעל ךרטצת .םיחוש םיפרוט םיגד וביבס ונלש רוביגה הארנ ךסמה לע םכינפל .םתיא תושגנתהמ ענמנ אוהש אדוול ךרטצת הטילשה ישקמ תרזעב ויתועונת .לכאנ ךלש רוביגה ,הרוק הז תאז לכב םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות