משחק הארי פוטר: הקונדסאים מפה באינטרנט

                                  Harry Potter: Marauders Map Game קחשמ

הארי פוטר: הקונדסאים מפה (Harry Potter: Marauders Map Game):

.תורקיה םינבא דרי אוהשכ רטופ יראה חיכוה אוה םוסקה בכרומה ןוגראה תרגסמב .םלעיהלו עיפוהל יושע רשא ,ךובמה תוריק ףקומ אוה .תדוכלמל לופיל אל ידכ ,יוחיד אלל תשרדנ הלועפ .ךל ליעוהל היושע תומלעיהה תמילג .הז תא תחקל בור .םיצח :קחשמה ישקמ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות